Anma Etkinlikleri

2001 Kasım Anma Etkinlikleri

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği,Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Mezarbaşı Konuşması : Prof.Dr.İsmail Topuzoğlu

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Mihalgazi SO, Kaynaşlı Merkez SO.

Bilim Ödülünü Kazanan: Prof.Dr.Necati Dedeoğlu

Hizmet Ödülünü Kazanan : Ödüle değer kişi bulunamadı.

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan:
Yenibosna Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi adına Dr. Saniye Kalkan

Barış Dinletisi :

Düzenleyenler :Sevda Cenap And Vakfı, Çankaya Belediyesi, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED).

Katılımcılar: Maria Esther Guzman , Takeshi Tezuka

Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

Düzenleyen: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yer : Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Katılımcılar :
Alper Çanga
Arzu Odabaşoğlu
Ayper Kaçar
Baran Kutlay
Başak Soyluoğlu
Bülent Aytaş
Gülşen Gökalpay
Mehmet Altınok
Halis Dokgöz
Ömer Faruk Taner
Ömür Demirezer
Sevim Ürgen
Rana Güven
Tülin Aras
Zeynep Erdem

Panel:

1) Düzenleyen : Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Tıp Kurumu Derneği, İnsan Hakları Kurumu Vakfı, Tüketici Hakları Derneği.

Konu :Sağlık Hakkımız ve Nusret Fişek'in Kazandırdıkları

Katılımcılar :

* Dr.Derman Boztok (NÜSED)

* Av.Nevzat Helvacı (İnsan Hakları Kurumu)

* Turan Çakar (Tüketici Hakları Derneği)

* Dr.Cihat Ogan (Tıp Kurumu Derneği)

Çeşitli Etkinlikler :

Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi, Türk Tabipleri Birliği

Konferans: Bireysel ve Toplumsal Ruh Sağlığı - Prof.Dr.Atalay Yörükoğlu

2) Panel : Sağlıkta Yaşadığımız Olumluluklar :"1923-1940 Döneminde Dünya, Türkiye, Sağlık"

* Yöneten : Prof.Dr.Gazanfer Aksakoğlu

* Katılımcı : Tevflik Çavdar

* Katılımcı : Prof.Dr.Hamdi Aytekin

`