Prof.Dr.Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Kategori : Genel

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenli olarak her yıl dağıtılan Prof.Dr.Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülleri sahiplerini buldu.
Bilim dalında : Prof.Dr.Ayşen Bulut, Prof.Dr.imran Özalp
Hizmet dalında: Dr.Meltem Ağzıtemiz, Prof.Dr.Gazanfer Aksakoğlu
Başarılı Sağlık Ocağı dalında : Anamur-Karadere (Mersin) Sağlık Ocağı ve Samsun 9 No.lu Sağlık Ocağı.