Anma Etkinlikleri

1993 Kasım Anma Etkinlikleri

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Mezarbaşı Konuşması : Prof.Dr.R.Kazım Türker

Anma Yazısı
Yer: Cumhuriyet Gazetesi'nin 2.Sayfası
Yazan: Prof.Dr.R.Kazım Turker

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Balıkesir-Edremit Akçay SO, Tekirdağ-Malkara Ballı SO, Tekirdağ-Malkara Balabancık SO.

Hizmet Ödülünü Kazanan : Dr.Muzaffer Akyol

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:

Kazanan: SSK Bakırköy Doğumevi Hastanesi Yönetimi

Barış Dinletisi :

Düzenleyenler : Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED).

Katılımcılar: Devlet Çok Sesli Korosu (Koro Şefi : Ahter Destan Sever)

Okur Semineri

Düzenleyen: Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü

Yer: Varlık Evi - Yarımca Sokak 24 Varlık Mahallesi - Ankara

Konu :Yerel Yönetimler ve Sağlık

Katılımcılar : Herkes

Nusret Fişek Halk Sağlığı Değerlendirme Günleri '93

Düzenleyen: TTB Halk Sağlığı Kolu

Yöntem :Genel Oturum, Grupların Sunulması, Önbilgiler, Grup Tartışmaları, TTB Halk Sağlığı Kolu Büyük KuruluGrup Raporlarının Yazımı, Genel Oturum, Dilek öneri ve Kararlara Yönelik Genel Tartışma ve Kapanış.

Grup Çalışma Konuları : 1)Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Özelleştirme, 2) Halk Sağlığı Meslek Eğitimi, 3) Meslek Kuruluşları, Kitle Örgütleri ve Medyanın Halk Sağlığı Alanındaki İşlevleri, 4) Akılcı İlaç Kullanımı ve Hekimin Rolü.

Konferans:

Düzenleyen: TürkTabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Konu: Tıp Etiği - Prof.Dr.Aziz Fuat Göksel (A.Ü.Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

`