Anma Etkinlikleri

2009 Kasım Anma Etkinlikleri


3 Kasım 2009 Salı

Mezarbaşı Konuşmaları : Prof.Dr.Zafer Öztek
Anma Konuşmaları :
Düzenleyenler : Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri
Düzenleyen : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Hizmet Ödülü : Prof.Dr.Zeki Kılıçarslan
Sağlık Ocağı Ödülleri : 1) Mersin 2 No.lu Merkez Sağlık Ocağı
2) Afyonkarahisar 2 No.lu Sağlık Ocağı
İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan:
TEŞVİK ÖDÜLÜ :
İstanbul/Silivri Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Bölgesi: Türkiye’deki temel sağlık hizmetleri alanına 1972 yılından beri yürütülen çalışmalara yapılan katkıdan dolayı;
HİZMET ÖDÜLÜ :
Beyoğlu Merkez Salık Ocağı: Türkiye’deki temel sağlık hizmetleri alanına 2008 yılında yaptıkları katkılardan dolayı.

Barış Dinletisi

3 Kasım 2009 Salı Saat 19:00
Düzenleyenler : Sevda Cenap And Vakfı, Çankaya Belediyesi, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED).
Şef : Ayşegül Selek Ülkü
Vokal Turkuaz : Özgen Akın Mengenli
Elifnur Artar
Özlem Ecevit
Gizem Çanka
Gökben Ağırman
Elif Kamacı
Yetkin Uzun
Alper Ülkü
Mert Özcan
Akın Kumtepe

1.Çalışan Çocuk Karikatürleri Sergisi

Yer : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sütunlu Salon, Cebeci-Ankar
Düzenleyen : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Nezih Danyal Karikatür Vakfı
Katılımcılar :
Ergül Aktaş
Muharrem Akten
E. Yaşar Babalık
Mümin Bayram
Recep Bayramoğlu
Nuri Bilgin
Oktay Bingöl
Kenan Böğürcü
Enes Baran Demiray
Hicabi Demirci
Oğuz Gürel
Cemalettin Güzeloğlu
Mehmet Kahraman
İsmail Kar
Serpil Kar
Sait Munzur
Sezer Odabaşıoğlu
Erol Özdemir
Nihat Engin Özyılmaz
Muhammet Şengöz
Hakan Sümer
Şevket Yalaz
Kamil Yavuz
Kürşat Zaman
Mehmet Zeber

Çocuk Emeği Üzerine Düşünce Ortamı (Sempozyum)

Düzenleyen : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Ankara Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yer : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sütunlu Salon, Cebeci-Ankara

Konferans
Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği
Konu: Sağlığın Mülkiyeti: Sağlık Hakkı Üzerine Düşünceler
Konuşmacı : Doç. Dr. Ali Murat Özdemir (Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu Sıhhiye - ANKARA Hacetttepe Üniversitesi R Salonu, Sıhhiye - Ankara
`