Anma Etkinlikleri

2015 Kasım Anma Etkinlikleri

3 Kasım 2015 Salı


Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu

Düzenleyen Kuruluş : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Açılış Konuşmaları : HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Altıntaş,

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan,

HÜTF Dekanı Prof. Dr. Bülent Sivri ve

HÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şebnem Harput

Konferans :

Halk Sağlığının Bugünü ve Geleceği

Prof. Dr. Ferit Koçoğlu

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Yer : Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (Kavaklıdere Ankara)

Düzenleyen Kuruluşlar :

Türk Tabipleri Birliği

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği

Sevda Cenap And Müzik Vakfı

Çankaya Belediyesi

Panel :

Göç ve Sağlık

Oturum Başkanı : Prof.Dr.Hakan Altıntaş

(Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Sorunları : Prof.Dr.Cem Terzi

(Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Günümüzde Göçler ve Kadın Sağlığı : Prof.Dr.Şevkat Bahar

(Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

ÖDÜLLER

Çocuğun İnsan Hakları Ödülü

Düzenleyen : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Ödül : Nesin Vakfı

Ödülün gerekçesi : Erdemli, korkusuz, bilimin meşalesini elinden hiç bırakmayan çocuklar yetiştirmesi.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen : Türk Tabipleri Birliği

Hizmet Ödülü :

Doğa-Der Derneği

Ödülün Gerekçesi : Çevre sağlığı alanında uzun süredir yaptığı çalışmalardır. Özellikle son yıllarda Bursa’da hava kirliliğini arttırması beklenen çimento fabrikası ve termik santralin kurulmasına karşı mücadelesidir.

Dr.Umur Gürsoy

Gerekçe : Bütün yaşamını çevre sağlığı konusunda mücadeleye adamış alanda çalışan bir halk sağlığı uzmanıdır. Bu uğurda çeşitli kitaplar, yayınlar üretmek yanında aktif eylemlere katılmış, bilirkişilikler yapmış, raporlar hazırlamıştır. Özellikle Çukurova’da yaptığı çevre mücadelesi ve nükleer santral karşıtı çalışmaları ile ödüllendirilmeye değer görülmüştür.

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:

Kazanan: Ödül verilmedi.

Karma Resim Sergisi

BARIŞ DİNLETİSİ -Anadolu'nun Sesleri

Prof.Dr.Orhan Ahıskal (Keman)

Piyano'da Elif Önal Çubukçu eşlik etti.

Program:

A.A.Saygun (1907-1991) Yalnız Keman için Partita Op.36 (3.Tema con Variazioni, Lento)

A.A.Saygun : Keman ve Piyano için Süit “Demet”, Op.33

1. Prelüd, Lento

2. Horon, Vivo

3. Ağır Zeybek, Çok ağır

4. Sepetçioğlu

Etkinlikle ilgili haberler:

mulkiyehaber.net

Emre Kongar - Cumhuriyet Gazetesi

ttb.org.tr

And Müzik Vakfı

Etkinlikle ilgili görseller


Hacettepe Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın Düzenlediği Anma Etkinliği

 
`