Anma Etkinlikleri

2002 Kasım Anma Etkinlikleri

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği,Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Mezarbaşı Konuşması : Prof.Dr.İsmail Topuzoğlu

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Anamur Karadere Sağlık Ocağı, Samsun 9 No.lu Merkez Sağlık Ocağı

Bilim Ödülünü Kazanan: Prof.Dr.Ayşen Bulut ve Prof.Dr.İmran Özalp

Hizmet Ödülünü Kazanan : Prof.Dr.Gazanfer Aksakoğlu, Doç.Dr.Meltem Ağzıtemiz

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan:
Ödül verilmedi.

Barış Dinletisi :

Düzenleyenler : Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Sevda Cenap And Vakfı, Birleşik Sağlık İş Sendikası, Çankaya Belediyesi.

Katılımcılar: Ahmet Kanneci (Gitar), Ekrem Öztan (Klarnet)

Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

Düzenleyen: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yer : Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Katılımcılar :

Alper Çanga
Arzu Odabaşoğlu
Başak Soyluoğlu
Didem Kamberoğlu
Ercan Dinçel
Günseli Yeğinaltay
Gülser Günaydın
Ömür Demirezer
Özlemi Cemri
Rabia Salantur
Rana Güven
Sevim Ürgen
Sevgi Dönmezer
Ufuk Önde
Zeliha Akdemi

Dinleti Türküleri ve Bağlaması ile İhsan Eş

Düzenleyen : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Katılan : İhsan Eş

Yer : Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Söyleşi

Düzenleyen : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yer : Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Konu: Küreselleşme ve Halk Sağlığı

Katılımcılar: Prof.Dr.Ahmet Saltık

Çeşitli Etkinlikler :

Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği

1) Konferans : Yüksek Öğrenim Dünü Bugünü Yarını - Prof.Dr.Tunçalp Özgen (Hacettepe Üniversitesi Rektörü )

2) Konferans : Ülkemizde Olumlu Halk Sağlığı Deneyimlerine Örnek : Aşı Üretimi - Prof.Dr.Feride Saçaklıoğlu

Prof.Dr.Nusret H.Fişek'in 88.Doğumgünü ve 12.Ölüm Yıldönümü Etkinlikleri

Sağlık hizmetlerimiz, bir türlü toplumun yüzünü güldüremiyor. Bunun kökeninde hükümetlerin ısrarla kendi yanlış reçetelerini dayatması yatmaktadır. 1965 yılından beri gelen hükümetlerin sağlıkta sosyalleştirme dışındaki her çözüme büyük bir telasla sarılması büyük bir hata olmuştur. Ama bu hatanın zaman ve para yönünden maliyeti dışında, bir toplumda yarattığı "bedensel, ruhsal ve sosyal" kayıpları unutmamak gerekir.

Prof.Dr.Nusret H.Fişek öğrettikleri ile eylemi ile, toplumun sağlık sorunlarını çözmek isteyenlere yol göstermiştir. Önce Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, sonra Toplum Hekimliği Enstitüsü (Halk Sağlığı Bölümü) kurucusu ve öğretim üyesi, sonra da sivil toplum örgütü yöneticisi ve üyesi olarak bir çok olumlu örnekler sergilemiştir. Onun için o, sağlıkçıların başöğretmeni olarak nitelenmektedir. Onun için, 12 yıl önce aramızdan ayrılmış olmasına karşın, hala özlemle ve değerbilirlikle anılmaktadır.

1 – 30 KASIM 2002

SAĞLIKÇI RESSAMLAR VE FOTOĞRAFÇILAR SERGİSİ

Düzenleyen
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Yer
Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı
Selanik Cad.52/4 Kızılay Ankara

6 KASIM 2002 Saat: 18.30

PROF.DR.NUSRET H. FİŞEK BARIŞ DİNLETİSİ

Düzenleyenler:
Sevda Cenap And Vakfı
Nükleer Savaşa Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği
Birleşik Sağlık-İş Sendikası
Çankaya Belediyesi
Yer
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi
Kenedi Cad. No.4 Kavaklıdere Ankara

9 KASIM 2002 Saat: 10.00-15.30

PROF.DR.NUSRET H. FİŞEK'İ ANMA

- Konferans : Yüksek Öğrenim Dünü Bugünü, Yarını (Prof.Dr.Tunçalp Özgen)
- Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Hizmet Ödülleri Töreni
- Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Fotoğraf Yarışması 2002 Ödül Töreni
- Konferans : Ülkemizde Olumlu Halk Sağlığı Deneyimlerine Bir Örnek :
Aşı Üretimi (Prof.Dr.Feride Saçaklıoğlu)

Düzenleyenler:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Yer
Hacettepe Üniöversitesi Kültür Merkezi “R” Salonu, Sıhhiye - Ankara

14 KASIM 2002 Saat: 18.30

DİNLETİ
TÜRKÜLERİ ve BAĞLAMASI ile
İhsan EŞ

Düzenleyen
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Yer
Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı
Selanik Cad.52/4 Kızılay Ankara

21 KASIM 2002 Perşembe Saat: 18.30

PERŞEMBE SÖYLEŞİSİ
KÜRESELLEŞME VE HALK SAĞLIĞI
Prof.Dr.Ahmet SALTIK

Düzenleyen
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Yer
Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı
Selanik Cad.52/4 Kızılay Ankara

SAĞLIKÇI RESSAMLAR VE FOTOĞRAFÇILAR SERGİSİ

(1 – 30 KASIM 2002)

Düzenleyen
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yer
Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı
Selanik Cad.52/4 Kızılay Ankara
Tel. 419 78 11

Alper ÇANGA
Arzu ODABAŞIOĞLU
Başak SOYLUOĞLU
Didem KAMBEROĞLU
Ercan DİNÇEL
Günseli YEĞİNALTAY
Gülser GÜNAYDIN
Ömür DEMİREZER
Özlem CEMRİ
Rabia SALANTUR
Rana GÜVEN
Semih BAYKARA
Sevim ÜRGEN
Sevgi SÖNMEZER
Ufuk ÖNDE
Zeliha AKDEMİR

`