Anma Etkinlikleri

2006 Kasım Anma Etkinlikleri

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Mezarbaşı Konuşması : Dr.Orhan Odabaşı

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Büstü Açılışı
(Sanatçı: Aysel Alver)
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Girişi)

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Kırklareli Evrensekiz Sağlık Ocağı
Bilim Ödülünü Kazananlar: Ödüle değer kişi bulunamamıştır.
Hizmet Ödülünü Kazananlar: Dr.İsmail Hakkı Timur, Dr.İsmail Sancak

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan:
TEŞVİK ÖDÜLÜ :
İstanbul Dişhekimleri Odası: İstanbul’daki ilköğretim öğrencilerinin ağız diş sağlığına yönelik yaptığı çalışma,
HİZMET ÖDÜLÜ : Dr. Mustafa SÜTLAŞ: Lepra hastalığının önlenmesi üzerine bu güne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle.

TEŞVİK ÖDÜLÜ :
Avcılar Gümüşpala Afet Genç Sağlık Ocağı: 1999 depremi ve sonrasında yürüttüğü temel sağlık hizmetlerinden dolayı.

Barış Dinletisi

Düzenleyenler : Sevda Cenap And Vakfı, Çankaya Belediyesi, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED).

Katılımcılar: ANGORA QUARTET
DENIZ KARAKELLE AYDIN, 1.Keman
BENGI AKOVA, 2. Keman
YASEMIN GÖREN, Viyola
AYŞEGÜL DURAN, Viyolonsel

Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

Düzenleyen: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yer : Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Katılımcılar :

Alper Çanga
Arzu Odabaşıoğlu
Aysu Koçak
Bilge Heper
Bülent Aytaç
Fatma Çokyücel
İclal Karaçete
Neslihan Eroğlu
Ömür Demirezer
Rana Güven
Sema Efe
Şebnem Eren
Tuncay Özdemir
Zeliha Akdemir
Zeynep Eren

Konferans

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Konu: Sağlıkta Dönüşümün Ekonomi Politik Değerlendirmesi
Konuşmacı : Prof.Dr.İzzettin Önder

Atölye Çalışması

- Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi
- Halk Sağlığı Uzmanlarının İstihdamı
(Yer : Hacettepe Kültür Merkezi S Salonu ve HÜTF Halk Sağlığı AD Nusret Fişek Salonu)

`