Anma Etkinlikleri

2008 Kasım Anma Etkinlikleri

Mezarbaşı Konuşmaları : Prof.Dr.Feride Aksu, Prof.Dr.Hikmet Pekcan, Dr.Burhan Topal, Feyzullah Ertuğrul

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler : Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Aydın Koçarlı Çakırbeyli Sağlık Ocağı, Aydın Kuşadası Ferit Demirel-Ali Çallı Sağlık Ocağı
Bilim Ödülünü Kazananlar: Ödüle değer kişi bulunamamıştır.
Hizmet Ödülünü Kazananlar: Ödüle değer kişi bulunamamıştır.

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan:
HİZMET ÖDÜLÜ :
Prof. Dr. Elif DAĞLI: Sigarasız toplum ve sigaranın zararları hakkında toplum bilinçlenmesinde yaptığı karşılıksız ve yoğun hizmetlerinden dolayı.

Barış Dinletisi

3 Kasım 2008 Pazar Saat 19:00

Düzenleyenler : Sevda Cenap And Vakfı, Çankaya Belediyesi, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED).

Katılımcılar:
Ayşegül Selek Ülkü, Soprano
Onur Öner, Bariton
Pamir Kolat, Flüt
Gülşah Küskü, Viyola
Erdem Akça, Viyolonsel
Elif Akar, Piyano

10. Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

Yer :Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kavaklıdere - Ankara

Düzenleyen : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Katılımcılar :
Fatma ACAR
Sevcan AKESİ
Mehmet ALTINOK
Neriman AYDIN
Semih AYDINTUĞ
Sevim BİÇER
Birsen BUDAK
Alper ÇANGA
İnayet Korkut DİKİM
Sema EFE
Zeynep ERDEM
Neslihan EROĞLU
Sevgi GÖKTEPE
Bahadır KÜLAH
Suna ÖZBEN
Arzu ODABAŞOĞLU
Rabia SALANTUR
Neşe Korkmaz SARI
Ayşe SARAY
Mine SEPİN
Fatma ULUTAN
Sevim ÜRGEN
Hülya YILDIZ

Konferans

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Konu: Suyun Metalaştırılması ve Karşı Mücadeleler
Konuşmacı : Gaye Yılmaz

Konu : Ankara Deneyimi
Konuşmacı : Dilek Aslan

Yer :Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kavaklıdere - Ankara

`