Anma Etkinlikleri

1997 Kasım Anma Etkinlikleri

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği,Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı.

Mezarbaşı Konuşması : Prof.Dr.R.Kazım Türker

Anma Yazısı

Yer: Cumhuriyet Gazetesi'nin 2.Sayfası

Yazan: Prof.Dr.R.Kazım Turker

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: İzmir Bornova Özkanlar SO, Kocaeli Bahçecik SO,Kocaeli Seymen SO, Nevşehir Gümüşkent SO.

Bilim Ödülünü Kazanan: Prof.Dr.Olcay Neyzi

Hizmet Ödülünü Kazanan : Dr.Sadık Yağcı ve Bergama Köylüleri

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:

Kazanan:

İstanbul Sağlık Ocakları Hekimleri

Barış Dinletisi :

Düzenleyenler : Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Ankara Tabip Odası, Altmış Sekizliler Birliği Vakfı.

Katılımcılar: Begüm Mengü (Soprano), Güvenç Dağüstün (Bariton), Deniz Karakelle (Keman), İbrahim Yazıcı (Piyano)

Okur Semineri

Düzenleyen: Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü

Yer : Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Konu : Yaşam Kalitemiz ve Mikro Göstergeleri

Katılımcılar: Herkes

Forum

Düzenleyen: Çankaya Belediyesi, Ankara Tabip Odası, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED).

Konu : Toplum Hekimliği, Hasta Hakları ve Sağlık Reform Yasa Hazırlıkları

Konferans

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği
Konu: Toplumsal Eşitsizlikler - Prof.Dr.Korkut Boratav (A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi )

`