Anma Etkinlikleri

1998 Kasım Anma Etkinlikleri

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Mezarbaşı Konuşması : Prof.Dr.R.Kazım Türker

Anma Yazısı Yer: Cumhuriyet Gazetesi'nin 2.Sayfası
Yazan: Prof.Dr.R.Kazım Türker


Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Hiç bir SO ödüle değer kişi bulunamamıştır.

Bilim Ödülünü Kazanan: Prof.Dr.Ayhan Çavdar

Hizmet Ödülünü Kazanan : Dr.Erdal Atabek, "Sigara ve Saglik Ulusal Komitesi"

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:

Kazanan:

Sefaköy (İnönü Mah.) Sağlık Ocağı – Hürriyet Mah. Sağlık Ocağı

Barış Dinletisi :

Düzenleyenler : Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Gazi Üniversitesi.

Katılımcı: Doç.Dr.Türev Berki -piyano-

Düşünce Atölyesi

Düzenleyen: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yer: Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Konu: Bireyin Kimlik Savaşımı (Birey Olma)

Katılımcılar: Av.İlknur Kalan, Prof.Dr.Bahattin Akşit ve herkes

Konferans:

Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Konu : Dr.Kemal Demir (Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı)

Panel: Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı

Düzenleyen : Türk Tabipleri Birliği

*Yöneten : Eriş Bilaloğlu (TTB)

*Devlet Örgütlenmesi Boyutu : Prof.Dr.Birgül Ayman Güler (TODAİE)

*Yasa Tekniği Açısından Bakış : Prof.Dr.Mümtaz Soysal (KİGEM)

*Eğitim Boyutu : Cemal Ünlü (Eğitim-Sen)

*Sağlık Boyutu : Doç.Dr.Onur Hamzaoğlu (TTB)

*Kamu Toprağı Mülkiyeti : Celal Beşiktepe (TMMOB)

*İmar Hukuku Boyutu : Melike Dağıstanlı (TMMOB)

*Personel Boyutu : Vicdan Baykara (KESK)

*Demokrasi / Katılım Boyutu : Doç.Dr.Oya Çitçi (TODAİE)

`