Anma Etkinlikleri

2007 Kasım Anma Etkinlikleri

Mezarbaşı Konuşması: Prof.Dr.Zafer Öztek

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler : Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Muğla-Ovakışlacık Sağlık Ocağı, Aydın-Koçarlı Sağlık Ocağı, Balıkesir 3 No.lu Merkez Sağlık Ocağı
Bilim Ödülünü Kazananlar: Doç.Dr.İlker Belek - Doç.Dr.Ender Ergönül
Hizmet Ödülünü Kazananlar: Aile Hekimliğine Geçmeleri için Sağlık Bakanlığı'nın Dayatmasına Boyun Eğmeyen Tüm Hekimler

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan:
HİZMET ÖDÜLÜ :
Ümraniye Verem Savaş Dispanseri: Vereme karşı verilen mücadeledeki başarılarından dolayı .

TEŞVİK ÖDÜLÜ :
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü: Ortopedik Özürlülerin Fonksiyonel Kapasitelerini Arttırma Projesi .

Barış Dinletisi

3 Kasım 2007 Cumartesi Saat 19:00

Düzenleyenler : Sevda Cenap And Vakfı, Çankaya Belediyesi, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED).

Katılımcılar:
Ayça Nur Kip (soprano)
Çiçek Cihan Tek (piyano)
Gülnihal Cihan (obua)

9. Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

1) Yer, Zaman : Büyük Anadolu Oteli (22-26 Ekim 2007)*

"Uluslararası Katılımlı 3.Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi ve Ambulans Rallisi"* kapsamında

Düzenleyenler: Sağlık Bakanlığı, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

2) Yer, Zaman : Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı (5-30 Kasım 2007)

Düzenleyen : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Alper Çanga
Arzu Odabaşıoğlu
Aysu Koçak
Ayşe Saray
Başak Soyluoğlu
Bilge Heper
Bülent Aytaç
İclal Karaçete
Neslihan Eroğlu
Ömür Demirezer
Rana Güven
Sema Efe
Zeliha Akdemir
Zeynep Erdem

Konferans

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Konu: Çevre Sorunları ve Kapitalizm
Konuşmacı : Prof.Dr.Göksel Demirer

Tartışma Forumu

- Sağlıkta Dönüşüm
- Neredeyiz ? Bizi Neler Bekliyor ? Nasıl Bir Mücadele ?
(Forum Yöneticileri : Doç.Dr.Muzaffer Eskiocak,Prof.Dr.Feride Aksu,
Yer : Türk Tabipleri Birliği Toplantı Salonu)

`