Anma Etkinlikleri

2003 Kasım Anma Etkinlikleri

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Mezarbaşı Konuşması : Prof.Dr.İsmail Topuzoğlu

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Denizli 4 No.lu Sağlık Ocağı, Kayseri Erkilet Sağlık Ocağı

Bilim Ödülünü Kazanan: Ödüle değer kişi bulunamadı.

Hizmet Ödülünü Kazanan : Viranşehir Belediyesi ve Sağlık Merkezi

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan:
TEŞVİK ÖDÜLÜ :
Diş Hekimleri odası “Dişlerimi Seviyorum” Projesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi “ Özürlünün Toplum İçinde Rehabilitasyonu” Projesi

Barış Dinletisi :

Düzenleyenler : Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Tıp Kurumu, Birleşik Sağlık İş Sendikası, Tüketici Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Çankaya Belediyesi, Sevda Cenap And Vakfı.

Katılımcılar: Ankara Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
Mehmet Efe -keman-
Gamze Elif Büyükkayıkçı -2.keman-
Aytaş Alpay -viyola-
Şebnem Orhan -viyolonsel-


Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

Düzenleyen: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yer : Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Katılımcılar : Alper Çanga, Arzu Odabaşoğlu, Baran Kutlay, Başak Soyluoğlu, Betül Ulukol, Gürsel Koç, Ömür Demirezer, Rana Güven, Sema Efe, Semih Baykara, Sevgi Sönmezer, Sevim ürgen, Şebnem Eren, Zeliha Akdemir.

Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

Düzenleyenler: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı ve Eskişehir-Tepebaşı Belediye Başkanlığı

Yer : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu

Düşünce Atölyesi

Düzenleyen: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Yer : Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı , Kızılay-Ankara

Konu: Beyin Göçü

Katılımcılar : Doç.Dr.Mustafa Akgül, Dr.Seyhan Erdoğdu, Prof.Dr.Nevzat Özgüven Prof.Dr.Turgay Dalkara ve herkes.

Panel

Düzenleyenler: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı ve Eskişehir-Tepebaşı Belediye Başkanlığı

Yer : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi - Kırmızı Salon

Konu: Beyin Göçünden Beyin Gücüne

Yöneten : Doç.Dr.Yasemin Günay

Katılımcılar : Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, Şenay Gökbayrak.

Çeşitli Etkinlikler :

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

1)Konferans : Halk Sağlığı Açısından Konut -Xavier Bonnefoy (Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Çevre Sağlığı Bürosu Danışmanı)

2) Panel : Türkiye'de Değişik Sektörlerdeki Tahribatlar : Buna Karşı Ne Yapılabilir?

*Yöneten : Kaya Güvenç (TMMOB Başkanı)

Konular ve Konuşmacılar :

* Madenler - Çetin Uygur (Dev Maden Sen Genel Başkanı)

* Kent Toprakları - Nevzat Uğurel (Şehir Plancıları Odası Başkanı)

* Eğitim - Alaaddin Dinçer (Eğitim Sen Genel Başkanı)

* Sağlık - Ata Soyer (TTB Merkez Konseyi Üyesi)

* Devletin Yeniden Yapılanması - Sezai Temelli (İstanbul Ünivesitesi SBF Öğr.Üyesi)

* Bu Süreç Ne Anlama Geliyor ? - Prof.Dr.Korkut Boratav (A.Ü.S.B.F.Öğr.Üyesi)

Gaye Yılmaz (DİSK ve Birleşik Metal İş Send.Uzm)

3) Halk Sağlığı Değerlendirme Forumu : Halk Sağlıkçılar ,"Sağlıkta Dönüşüm"ü Tartışıyor: TTB Ne Yapıyor? Ne Yapmalıyız?

`