Anma Etkinlikleri

2014 Kasım Anma Etkinlikleri

3 Kasım 2014 Pazartesi

Yer : Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (Kavaklıdere Ankara)

Düzenleyen Kuruluşlar :

Türk Tabipleri Birliği
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği
Çankaya Belediyesi

Konferans : Bir Gizli Epidemi Olarak Dünyada ve Türkiye'de Meslek Hastalıkları

Kolaylaştırıcı: Prof.Dr.Hakan Altıntaş (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)

Konuşmacı:
 • Prof.Dr. İbrahim Akkurt (Emekli Öğretim Üyesi )


Düşünce Ortamı : Özgürlük
Kolaylaştırıcı: Prof.Dr.A.Gürhan Fişek (Fişek Enst. Çalışan Çocuklar Vakfı)

Konuşmacılar:
 • Mustafa Balbay (İzmir Milletvekili, Gazeteci-Yazar)

 • Arzu Çerkezoğlu (DİSK Genel Sekreteri)


ÖDÜLLER

Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülleri
Düzenleyen : Türk Tabipleri Birliği
Araştırma Özendirme Ödülü : Jüri ödüle layık çalışma bulamamıştır.
 
Çocuğun İnsan Hakları Ödülü
Düzenleyen : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Ödül : Erol Çatma (Araştırmacı)
Ödülün gerekçesi :
  • Çocuğun İnsan Hakları Ödülü, bu yıl, Zonguldak madenlerinde çalışanlar ve çocuk işçiler için yaptığı araştırmalara bir ömür adayan Erol Çatma'ya verildi.

Nusret Fişek 100 Yaşında “Herkese Sağlık” Karikatür Yarışması Büyük Ödülü
 
 • Büyük Ödül Hicabi Altıntaş ile Kürşat Zaman arasında paylaştırıldı.

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan: Ödül verilmedi.
Sergiler :
  • Munise Aren Resim Sergisi

  • Karma Ressamlar Resim Sergisi

  • Nusret Fişek 100 Yaşında “Herkese Sağlık” Karikatürleri Sergisi

BARIŞ DİNLETİSİ
 • Yıldız İbrahimova

 • Piyano'da Kaan Bıyıkoğlu eşlik etti.


Etkinlik fotoğrafları:

`