Anma Etkinlikleri

2010 Kasım Anma Etkinlikleri3 Kasım 2010 Çarşamba

Düzenleyenler : Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Karikatür Vakfı, Çankaya Belediyesi

Yer : Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (Ankara)

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri
Düzenleyen : Türk Tabipleri Birliği
Bilim Ödülü : Değer kişi bulunamadı.
Hizmet Ödülü : Prof.Dr.Hamdi Aytekin
Sağlık Ocağı Ödülü : Mersin Tarsus Merkez 6 No.lu Sağlık Ocağı

Prof. Dr. Nusret H. Fişek Anısına 2. Çalışan Çocuk Karikatürleri Ödülü
Düzenleyenler : Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı ve Karikatür Vakfı
Büyük Ödül : İbrahim Tuncay

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:
Kazanan: Ödül verilmedi.

Bir Barış Dinletisi - Keman Piyano Dinletisi
Sanatçılar :
    Meriç Fıratlı - Keman
    Senem Berkalp - Piyano

2. Çalışan Çocuk Karikatürleri Sergisi
Katılımcılar :
                    Aybüke Yiğit
                    Cemallettin Güzeloğlu
                    Ekin Özkesici
                    Ergül Aktaş
                    Fatih Dilekçi
                    Halit Kurtulmuş Aytoslu
                    Hicabi Demirci
                    Hüseyin Yazgaç
                    İbrahim Tuncay
                    İlker Yati
                    Mehmet Kahraman
                    Mehmet Zeber
                    Muhammet Şengöz
                    Muharrem Akten (2)
                    Murat İlhan (2)
                    Mücahit Baran
                    Oğuz Gürel (2)
                    Önder Önerbay
                    Recep Bayramoğlu (3)
                    Sait Munzur
                    Selim Tanrıseven
                    Şevket Yalaz
                    Zafer Delikçi.Aybüke Yiğit
                    Cemallettin Güzeloğlu
                    Ekin Özkesici
                    Ergül Aktaş
                    Fatih Dilekçi
                    Halit Kurtulmuş Aytoslu
                    Hicabi Demirci
                    Hüseyin Yazgaç
                    İbrahim Tuncay
                    İlker Yati
                    Mehmet Kahraman
                    Mehmet Zeber
                    Muhammet Şengöz
                    Muharrem Akten (2)
                    Murat İlhan (2)
                    Mücahit Baran
                    Oğuz Gürel (2)
                    Önder Önerbay
                    Recep Bayramoğlu (3)
                    Sait Munzur
                    Selim Tanrıseven
                    Şevket Yalaz
                    Zafer Delikçi

Etik Üzerine Düşünce Ortamı

  • Kolaylaştırıcı : Prof.Dr.A.Gürhan Fişek (Fişek Enst.Çalışan Çocuklar Vakfı)

  • Eğitimde Etik : Prof.Dr.Ahmet Makal (Ank.Üniv.SBF)

  • Tıpta Etik : Dr.Eriş Bilaloğlu (Türk Tabipleri Birliği Başkanı)

  • Sendikal Yaşamda Etik : Yrd.Doç.Dr.Aziz Çelik (Kocaeli Üniv. İİBF)

  • Siyasette Etik : Prof.Dr.Osman Coşkunoğlu (Uşak Milletvekili)Etkinlik Fotoğrafları

`