Anma Etkinlikleri

1995 Kasım Anma Etkinlikleri

Anma Konuşmaları :

Düzenleyenler: Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Mezarbaşı Konuşması : Prof.Dr.R.Kazım Türker

Anma Yazısı

Yer: Cumhuriyet Gazetesi'nin 2.Sayfası

Yazan: Prof.Dr.Kazım Turker

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı Ödülleri

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

Sağlık Ocağı Ödülünü Kazananlar: Burdur Tefenni Başpınar SO, Muğla Dalaman 2 No.lu Merkez SO.

Bilim Ödülünü Kazanan: Prof.Dr.Ayşe Akın

Hizmet Ödülünü Kazanan : Prof.Dr.Nevres Baykan

İstanbul Tabip Odası Prof.Dr.Nusret H.Fişek Halk Sağlığı HİZMET ve TEŞVİK ödülü:

Kazanan:

Dr. Muzaffer Akyol

Barış Dinletisi :

Düzenleyenler : Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Mamak Belediyesi.

Katılımcılar: Tatiana Pikaizen (Piyano)

Okur Semineri

Düzenleyen: Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü

Yer: Varlık Evi - Yarımca Sokak 24 Varlık Mahallesi - Ankara

Konu : Temel Sağlık Hizmetlerinde Sağlık İnsangücü

Katılımcılar : Herkes

Forum

Düzenleyen : : Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Mamak Belediyesi

Yer : Mamak Belediyesi (Eski Devlet Konservatuvarı) Dikimevi - Ankara

Konu : Barış ve Sağlık Sorunlarımız ve Çözüm Yolları

Çeşitli Etkinlikler :

Düzenleyen: Türk Tabipleri Birliği

1)Konferans : Pratisyen Hekimin Eğitim ve Halk Sağlığındaki Rolü (Prof.Dr.Necati Dedeoğlu)

2) Halk Sağlığı Değerlendirme Günleri'95

Düzenleyen : Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu

`