Onun İçin Yazdılar

Dr. İsmail Özaydın

Haziran 1983

Hoca'yı yürürken gördüm;

Kalın bir ışın demeti

Sardı gövdemi beynimi ışıttı.

Ağarmış, saçları başında tacı,

Yürürken gördüm Hoca'yı...

Hoca'yı ne zaman düşünsem

Kalabalıklar gelir usuma kalabalıklar ...

Asya-Afrika-Latin Amerika

Kadınlar, çocuklar ve halklar...

Hoca'yı sayıyorum bu dizelerde,

Erdemlerini bir bilim kişisinin...

Biliyorum yetmez, nice uzasa dizelerim

Varlığı erdem kılmış o,

Sayılmakla hiç biter mi varlık ?...