Onun İçin Yazdılar

Dr. Pınar Senlet

"Halk Sağlığında Gündem" Bülteni'nden

Kasım, 2011

Nusret Fişek Anısına...
O Bir Önderdi

21 yıl önce yitirdiğimiz sevgili hocamız Nusret Fişeğin ardından onun yaşamı ve çok yönlü kişiliği ile ilgili çok şeyler yazıldı, söylendi. O değerli bir bilim adamı, yönetici, araştırmacı ve eğitimci idi, ama her şeyden önce bir toplumun ender sahip olabileceği, eşi bulunmaz bir önderdi. Döneminin çok ilerisinde yaşadı, bilim üretti, öğretti ve uygulamaya koydu.

Bizim kuşağımız onun Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı dönemine yetişemedi. Ama onun gerçekleştirilmesine öncülük ettiği Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Nüfus Planlaması Yasalarının uygulanmasında birlikte çalıştık, onun kurulmasına önderlik ettiği Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği ve Nüfus Etüdleri Enstitülerinde öğrencisi ve asistanı olduk. Ne mutlu bize! 1971 yılında ilk Toplum Hekimliği derslerine girdiğim günleri dün gibi hatırlıyorum. O yıl biz gencecik tıp öğrencilerinin aklındaki klasik “hekim” imajı değişmiş, her şeyden önce sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu kavramıştık. İlerideki tüm hekimlik yaşamımızı toplum hekimliği felsefesiyle harmanlamamızı sağlamıştı.

Yıllar sonra geriye bakınca onun daha 1960’lı yıllarda hızlı nüfus artışı sorununu, aşırı doğurganlığın kadın sağlığı üzerindeki kötü etkilerini nasıl irdelediğini ve bu sorunlarla başa çıkmak için verdiği savaşımı daha iyi anlıyoruz. Nüfus ve aile planlaması sorunlarının kadın hakları ve sağlığı açısından ele alınması gerektiğini daha o yıllarda savunmuş ve gereğini yapmıştı.

Teorik bilginin pratik uygulama olmaksızın yetersiz kalacağına inanırdı. Öğrenciliğimiz ve asistanlığımız sırasında yaptığımız sağlık ocağı stajları ve ocak hekimliği hepimizin hekimlik yaşamında unutulmayacak anı ve deneyimler bıraktı. O sadece hocamız değil, babamız gibi idi. Herkesle ilgilenir, hoşgörülü ve eşit davranır, deneyimlerini, düşüncelerini açık ve alçak gönüllülükle paylaşırdı. Nusret Fişek gibi bir önder toplumda kolay kolay ortaya çıkmaz. Biz onu tanıdığımız, onun öğrencisi olduğumuz için şanslıyız. Onu genç nesillere tanıtmak ve öğretilerini anlatmak görevimizdir.

Ruhu şadolsun…