Onun İçin Yazdılar

Prof. Dr. Ayşe Yüksel

NUSRET FİŞEK UNUTULMAYACAK

Kasım 2013

5 Ocak 1961 yılında kabul edilen “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu” Yasası, Dr.Nusret Fişek ve yakın arkadaşları tarafından hazırlanmıştır. O yıllarda Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olan değerli hekim Dr.Nusret Fişek bu yasa ile dünyaya örnek olmuş, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi ve uygulaması konusunda ülkemizde çığır açmıştır. Bu yasa insan haklarına saygılı, eşitlikten yana, sürdürülebilir ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri ile ülkemizin kırsalında çok yararlı hizmetler verilmesine yol açmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine, sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine inanan, adeta yaşamını bu uğurda harcayan Dr.Nusret Fişek, sonraki yıllarda da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nı kurmuş, halk sağlıkçılar yetiştirmiş; Etimesgut ve Çubuk'ta sağlık göstergelerinin iyileştirilmesinde inanılmaz başarılara imz atmıştır.

1990 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr.Nusret Fişek Hocamız hiç unutulmadı, unutulmayacak. Onun öğrettikleri, yaptıkları, bizlere bıraktıkları hala çok güncel, çok geçerli ve yeterli. Biz halk sağlıkçılar her bilimsel toplantıda onu anar, hocamız olsaydı böyle derdi, böyle yapardı diye konuşuruz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) onun kaybından bu yana, her yıl ayrılış gününde onu bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle anıyor ve “ Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” veriyor. Biz halk sağlıkçıların Nobel'i olan bu ödül çok etkin bir jüri tarafından değerlendirilerek sahibini buluyor. TTB her yıl üniversitelere, tabip odalarına, sivil toplum kuruluşlarına duyuru yapıp, aday belirlemelerini istiyor.

Çok değerli Nusret Fişek Hocam, sizi yüz yüze hiç tanımadım; ama sizi hep aklımda , yüreğimde, yaptıklarımda, anlattıklarımda yaşattım; yaşatmaya da devam edeceğim; tıpkı tüm halk sağlığı öğretim üyeleri gibi. Oniki yıldır görev yaptığım Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, halk sağlığı derslerimde öğrencilerime, asistanlarıma, sizi, yaptıklarınızı, her seferinde yeniden yeniden heyecan duyarak anlatıyorum. Taa o yıllarda bu kadar uzağı gören, günümüzde bile bazı iyileştirmelerle çok işe yarayacak olan “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu” Yasası'ndan vazgeçtiğimiz için ülkemkiz adına üzülüyorum.

“ Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü-2013” benim oldu, beni ödüle aday gösteren, değerlendirip uygun gören, bu süreçte emek veren herkese yürekten teşekkürü borç bilirim.