Onun İçin Yazdılar

Ömer Civano (Çakmakçı)

EŞİTTİR ÖLÜM
Hocam N.Fişek ve A.Yörükoğlu'na

"ölüm"ü öldürmek kardeşler
tohmula, fidanla çiçekle ...
sürmek dünyamızda ölüm'ü
ve ölüm kadar insafsız
açlığı
susuzluğu
yokluğu

"ölüm"ü öldürmek bacılar
sevgiyle, yürekle, emekle ...
kovmak dünyamızdan "ölüm"ü
ve ölüm kadar hayın
pustluğu
kalleşliği
yalanı ...

"ölüm"ü öldürmek işçiler
kazmayla, kürekle, makinayla,
atmak dünyamızdan ölüm'ü
ve ölüm kadar namassuz
zülmü
sömürüyü
baskıyı ...

"ölüm"ü öldürmek yoldaşlar,
işçiyle, köylüyle, aydınla
silmek, dünyamızdan ölüm'ü
ve ölüm kadar zalim
esareti
sefaleti
savaşı.

Kanımda İki Su/Mart,1987