Onun İçin Yazdılar

Samira Yener

Kasım 1992

Toplum Yapısı ile Uyumlu ve Bilimsel Çözümler Önermek

Nusret Hoca bize pek çok yönleri ile önderlik etmiştir. Kanımca O'nun en önemli yönü, bitmez tükenmez bir enerji odağı olarak, çalışmanın kutsallığını ve araştırarak doğruyu bulma çabasının doyuruculuğunu tatma olanağını çevresindekilere aşılamış olmasıdır.

Ülke gerçeklerini iyi tanır, yer küremizdeki gelişmeli sürekli izlerdi. Bu gözlemlerinin ışığında, toplum yapımızın geçirdiği hızlı değişimleri, çözümleyip değerlendirerek, toplumumuza uyarlanabilecek en uygun yöntemleri ve uygulama araçlarını saptamak, bilim adamı olarak yetişen ve çalışan herkese örnek olacak nitelikleriydi Hoca'nın.

Rahatsızlığının ileri bir aşamasında kendisini ziyaret etmiştim. Yattığı yerden zorlukla doğrularak, yaptığımız bir çalışma ile ilgili eleştirilerin bulunduğu yeni yayımlanmış bir makaleyi vermiş ve okuyup yanıtlamamı istemişti. Nusret Hoca'nın hasta yatağındaki bu davranışı, eleştirileri hoşgörü ile karşılamanın, başkalarının düşüncelerine değer vermenin ve tartışmanın, bilimde doğruyu aramak için gerekli bir yol olduğuna sarsılmaz inancının somut bir göstergesiydi.

O'nunla çalışmak, yaşamı değerli akılan olgulardandı. Hoca'yla olan anılarımızı, bize hep doğru yolu gösteren ışıklar olarak saklayacağız ve onların doğrultusunda hareket edeceğiz.