Onun İçin Yazdılar

Prof. Dr. Ergül Tunçbilek

(4 Şubat 1992)

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün kurucularından olan ve 1966-1972 tarihleri arasında Müdürlüğü'ne yapan Prof.Dr.Nusret H.Fişek'in, Enstitü'nün kısa sürede kuruluşunu tamamlaması, yurt içi ve dışında bugünkü yerine ulaşmasında büyük emekleri geçmiştir.

Doğru kararlar alabilmek için güvenilir bilgi toplamanın gerekliliğini iyi bilen bir kişi olan Prof.Fişek, ilk olarak 1963 yılında yapılmaya başlanan ülke çapındaki nüfus araştırmalarının yönlendiricisi ve uygulayıcısı olarak konunun öneminin ülkemizde kavranmasında en büyük rolü olan kişilerden biridir. Kendisinin Enstitü'den ayrılışından sonra da devam eden bu araştırmalar, Enstitü'nün temel ilgi konularından biri olduğu gibi, ülkemizde bu konudaki en önemli bilgi kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir.

Prof.Dr.Nusret H.Fişek, demografi eğitiminin sağlıklı ve kaliteli olması için yurt dışından konusunda uzman olan kişilerin Enstitü'ye getirilmesi için gayret göstermiştir. Eğitim ve araştırmalarda kalitenin yükseltilmesini sağlayan bu tutumun yanında Prof.Fişek, Enstitü öğrencilerinden pek çoğuna da yurt dışında eğitim yapma olanağı yaratmıştır.

Enstitü'deki "Dokümantasyon Merkezi"nin kurulması, Prof.Fişek'in gayret ve destekleri ile sağlanmış olup, bu merkez halen ülkemizde konusunda tek ve en büyük bilgi kaynağı olma kurumunu korumaktadır.