PROF. DR. NUSRET FİŞEK'iN
KİTAPLAŞMAMIŞ YAZILARI - I

Sağlık Yönetimi


               Bilim Adamı
               Halk Sağlıkçı
               Hocamız Nusret Fişek’e
               Saygı,

                             kitabı hazırlayan
                             Rahmi Dirican’a
                             teşekkürlerimizle.

               Türk Tabipleri Birliği
               Merkez Konseyi
               1997

 

iÇiNDEKiLER

Sunuş

Daha Mutlu Yarınlar İçin Bir Çağrı

Atatürkçülük ve Sağlık Politikamız

Sağlık: Çok Etkenli Bir Sistem

Sağlık Hakkı ve Yeni Anayasa

Tıpta Evrim

Sağlık Yönetiminde Bilimsel Araştırmanın Yeri

Sağlık Yönetiminde Modern Eğilimler

Örgütlenme Üzerine

Koruyucu ve Tedavi Edici Hekimlik Hizmetlerinin Planlanmasında Örgütlenme Modelleri

Türkiye’de Hastalıklarla Savaşta Önceliklerin Saptanması Üzerinde Bir İnceleme

Milli Sağlık Politikamız

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Sağlık Politikaları

Türkiye’de Sağlık Politikası

Halk Sağlığında 50 Yıl

Sağlık Hizmetlerinde Geri Kalmışlığın Nedenleri

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini Engelleyen Faktör

Türkiye’nin Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları

Halkımıza Sağlık Hizmetlerini Nasıl Götürebiliriz?

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Üzerine Çalışmalar

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinin Tarihçesi ve Temel İlkeleri

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Bugünü ve Yarını

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Geleceği

Hekim İstihdam Politikası

Hasta Bakımında Ücret Sorunu

Hekim Ücretlerinin Denetimi

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansman Sorunları

Sağlık Alanında Sigortacılık

Genel Sağlık Sigortasına Niçin Hayır

Genel Sağlık Sigortası Bir Finansman Kaynağıdır! Para Toplamayı Amaçlar

Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Konusunda Söyleşi

Reform Tasarısı Hakkında Bakanlıktan Bilgi Alamıyoruz

Sağlık Hizmetleri ve İşçi Ailelerinin Sağlık Sorunları

Çin Halk Cumhuriyetinde Sağlık Yönetimi

Sağlıklı Yarınlar Halkımızın Olsun

 

ANA SAYFA